Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2012

heroiina
16:30
4966 b37a
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaevamp evamp
heroiina
16:29
8859 3ea8
Reposted frommadbonsai madbonsai viaembry6 embry6
heroiina
16:29
0196 65cd
Reposted frompro4ma pro4ma viaaequitas aequitas
heroiina
16:27
Reposted fromnameherhope nameherhope viaaequitas aequitas
heroiina
16:26
1801 22a0
Reposted bykarolski karolski
heroiina
12:33
0881 13e6
Reposted fromrangarok rangarok viasliwkowy87 sliwkowy87
heroiina
12:32
12:30
1336 2346
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viasliwkowy87 sliwkowy87
heroiina
12:30
Reposted fromlady-blues lady-blues viasliwkowy87 sliwkowy87
heroiina
12:28
3134 d503
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viaikari ikari
heroiina
12:27
9343 e633
Reposted fromriddl3m riddl3m viaikari ikari
heroiina
09:19
3325 14f3
Reposted bySucretMiel SucretMiel
heroiina
08:14
2155 a5fa 500
nienawidzę kwejka, ale to takie cholernie prawdziwe...życiowe...
Reposted byserialselfkillermonikakowalewska
heroiina
08:07
2010 10bf 500
Reposted bykristoforosbiegusiowajalokim0serialselfkillerOhJohnnykerkunfutureiscoming
heroiina
08:06
2007 25c6 500
Reposted bynibyjadaquascared
heroiina
08:04
1991 2c26
Reposted bykristoforoshurra

January 17 2012

heroiina
11:41
8592 5f32
heroiina
11:38
8454 392c
Reposted bynattsSlonecznaAuragolanastasieaaabeecee
heroiina
11:35
8360 f487
Reposted bynattsgolredheadbitchknuddelmauschabanina
heroiina
11:24

Jeśli ma urodziny – zadzwoń o 24 i powiedz coś co zapamięta na długo.

Jeśli patrzy ci w oczy -  patrz tak długo aż sama odwróci wzrok.

Jeśli widzisz ją płaczącą – przytul ją mocno i nic nie mów.

Jeśli mówi że cię lubi – lubi cię bardziej niż myślisz.

Jeśli jest jej zimno i drży – daj jej swoją kurtkę.

Jeśli mówi że jest w porządku – nie wierz jej.

Jeśli cię ignoruje – daj jej swoją uwagę.

Jeśli patrzy na twoje usta – pocałuj ją.

Jeśli cię bije – chwyć i nie puszczaj.

Jeśli jest cicha – pytaj co się stało.

Jeśli się boi – ochroń ją.

Jeśli ją kochasz z całego serca – powiedz jej to.

— znalezione.
Reposted bynables nables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl